Zaštita podataka: problemi i rješenja

Datum događanja: 26/04/2016

Način preuzimanja

U 2015. godini većina Europljana bila je zabrinuta što nema kontrolu nad podacima koje daju na internetu. Nova pravila o zaštiti podataka trebala bi im vratiti uzde u ruke.