Zaštita potrošača treba biti ista online i offline

Datum događanja: 26/02/2018

Način preuzimanja

Europski parlament traži primjenu istih pravila bez obzira kupuju li potrošači proizvod na internetu ili u lokalnoj trgovini. Cilj je osigurati visoku razinu zaštite potrošača u cijelom EU-u.