Slijedi: od zapošljavanja mladih do kontrole gotovine u EU

Datum događanja: 01/12/2017

Način preuzimanja

Odbori Europskog parlamenta se sastaju radi rasprave o zapošljavanju mladih u EU, mjerama za kontrolu protoka gotovine, humanitarnoj situaciji u Libiji, ženama i klimatskim promjenama te strategiji za osobe s invaliditetom za cijelu EU.