Borba protiv nezakonitih financijskih aktivnosti diljem EU-a

Datum događanja: 20/05/2015

Način preuzimanja

Zastupnici su odobrili novu direktivu kojoj je cilj razotkrivanje pranja novca, poreznog kriminala i financiranja terorističkih aktivnosti.