Zbog napada u Kölnu traže se nove mjere za zaštitu žena

Datum događanja: 04/02/2016

Način preuzimanja