Klimatske promjene: Odnijelo ih more

Datum događanja: 27/11/2015

Način preuzimanja

Budući da razina mora raste, ima li UK potrebno oruđe za obranu? I koji se konkretni koraci, ako uopće ikakvi, poduzimaju u borbi protiv klimatskih promjena?