Promijeni na Zračnoj luci usluga

Datum događanja: 16/04/2013

Način preuzimanja

Unatoč protivljenju, Zastupnici Europskog parlamenta odobrili Planovi za liberalizaciju podne rukovanje u europskim zračnim lukama, rekavši da će se poboljšati sigurnost putnika.