Jesu li nastojanja EU-a dovoljna da ga učine globalnom silom kad je riječ o stabilnost?

Datum događanja: 31/03/2014

Način preuzimanja

Prije sastanka na vrhu između EU-a i Afrike, studenti ispituju zastupnika Patricea Tiroliena o snazi EU-a da djeluje kao jedno u konfliktima te o pokušaju Vijeća da sreže financiranje za razvoj.