Potpora za održivija biogoriva

Datum događanja: 11/07/2013

Način preuzimanja

Odbor za zaštitu okoliša podupro je nova biogoriva koja ne utječu štetno na okoliš. Odbor je podržao nova pravila jer je prepoznao da goriva utječu na obradive površine.