Ban Ki-moon: "Spašavanje života trebao bi biti prioritet."

Datum događanja: 27/05/2015

Način preuzimanja

Glavni tajnik UN-a govorio je zastupnicima o sječi nasilnoga radikalizma u korijenu, stvaranju više zakonitih putova za migraciju i vodećem položaju u održivome razvoju.