Zbunjuje vas proračun EU-a?

Datum događanja: 25/11/2013

Način preuzimanja

Kako se sastavlja proračun EU-a? Dajemo li bogatstvo kako bismo ga financirali? Kakve koristi od njega imaju države članice? EPTV razjašnjava današnja važna pitanja o proračunu.