Hoće li Jamstvo za mlade okončati začarani krug nezaposlenosti mladih?

Datum događanja: 31/03/2014

Način preuzimanja

Dinamični su i puni potencijala, ali mnogi mladi ne mogu naći posao i nemaju novca nakon studija. Može li EU izbjeći gubitak generacije?