Nova nagodba za potrošače energije

Datum događanja: 25/05/2016

Način preuzimanja

Jasni podaci o cijenama, izvorima energije i prebacivanju: Parlament želi da računi za energiju postanu korisno oruđe za potrošače.