Pokretna meta: pomoć EU-a zemljama AKP-a

Datum događanja: 01/12/2014

Način preuzimanja

Fitz A. Jackson, supredsjednik Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a, daje pregled razvojne suradnje EU-a i AKP-a tijekom 40 godina i ističe glavne izazove danas.