Poticaj ravnopravnosti spolova u EU-u i šire

Datum događanja: 09/06/2015

Način preuzimanja

Zastupnici podržavaju korake koji Europsku komisiju primoravaju na veće napore u izjednačavanju plaća, moći i prilika za žene... i dokidaju rodno uvjetovano nasilje.