Sedam dana: Europa i njezina problematična useljenička politika - Mudro korištenje regionalnih fondova

Datum događanja: 25/10/2013

Način preuzimanja

Sylvie Guillaume uvjerena je da se europski pristup useljavanju mora promijeniti, a Danuta Hübner objašnjava kako europske regije najbolje mogu iskoristiti fondove EU-a.