Sedam dana: Kreativna inovacija u Europi - Zeleni izdanci gospodarskog rasta

Datum događanja: 18/10/2013

Način preuzimanja

Dok Silvia Costa govori pozitivno o programima "Kreativne Europe" i predloženim kvotama za žene u odborima, Marisa Matias želi da EU ulaže u nove industrije.